Метка: Ренат Абдулрашитович Мамашев (Хоккей) (31.03.1983)